Overlijden - aangifte

Burgerzaken

Markt 1
8740 Pittem
tel. 051 46 03 59 - 051 46 03 60
fax 051 46 03 58
bevolking@pittem.be

Wat?

Elk overlijden wordt onmiddellijk aangegeven aan de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden. Indien een persoon in Pittem is overleden, wordt de aangifte dus gedaan bij de dienst burgerzaken van Pittem

De begrafenisondernemer zorgt meestal voor de aangifte en praktische regeling bij jouw gemeentebestuur maar een nabestaande kan ook zelf langskomen om een aangifte van overlijden te doen.

Waar en wanneer?

Dienst Burgerlijke Stand van jouw gemeente ; bij geval van overlijden in jouw gemeente

Wat moet ik meebrengen?

Welke documenten moeten worden voorgelegd?

  • een vaststelling van overlijden ingevuld door de geneesheer (model IIIC);
  • de identiteitskaart van de overledene;
  • het trouwboekje (indien van toepassing);
  • het rijbewijs;
  • een attest betreffende de laatste wilsbeschikking als de overledene geen inwoner van de gemeente was;
  • de toelating tot begraven als de overledene in een andere gemeente begraven wordt. Dit wordt uitgereikt door de gemeente waar de overledene zal worden begraven.

Bij crematie moeten ook nog volgende documenten worden voorgelegd:

  • medisch attest getekend door de behandelende geneesheer
  • een aanvraag tot crematie (indien er geen laatste wil is opgemaakt)

Kostprijs?

Als er wordt begraven of bijgezet in een concessie wordt een overschrijvingsformulier opgestuurd naar de verantwoordelijke bij de familie.

Wat zijn de stappen?

Na het opmaken van de overlijdensakte levert de burgerlijke stand uittreksels uit de overlijdensakte af voor onder andere de mutualiteit, de vakbond, de werkgever, ...

Je krijgt het aangepaste huwelijksboekje terug.