Genealogische opzoekingen

Burgerzaken

Markt 1
8740 Pittem
tel. 051 46 03 59 - 051 46 03 60
fax 051 46 03 58
bevolking@pittem.be

Wat?

De registers van de burgerlijke stand  kunnen geraadpleegd worden voor stamboomonderzoek, erfenissen en andere genealogische doeleinden.

Waar en wanneer?

Dienst Burgerzaken: elke woensdag- en donderdagnamiddag na telefonische afspraak.

Voor wie?

Opzoekers die uitdrukkelijk hiertoe toestemming hebben gekregen van de rechtbank van eerste aanleg en rechtstreekse afstammelingen, kunnen stamboomonderzoek doen in de registers die minder dan 100 jaar oud zijn.

Andere opzoekers kunnen enkel de registers ouder dan 100 jaar raadplegen.

Wat moet ik meebrengen?

Je brengt de toestemming van de rechtbank mee

Kostprijs?

De opzoekingen gebeuren door de burger-opzoeker zelf en zijn gratis.

Een kopie uit de registers kan tegen betaling afgeleverd worden (0,25 euro voor een A4-formaat en 0,50 euro voor een A3-formaat)

Wat zijn de stappen?

Je dient vooraf een telefonische afspraak te maken bij de dienst burgerzaken

De verantwoordelijke  maakt je wegwijs in ons archief.

Je doet hierna zelf de nodige opzoekingen (met vragen kun je altijd terecht bij de verantwoordelijke).