Adoptie

Burgerzaken

Markt 1
8740 Pittem
tel. 051 46 03 59 - 051 46 03 60
fax 051 46 03 58
bevolking@pittem.be

Wat?

Adoptie is een juridische maatregel die kinderen in nood de mogelijkheid biedt om op te groeien in een gezin. Adoptieouderschap verschilt fundamenteel van biologische ouderschap: je voedt het kind van andere ouders op. De tussenkomst van de dienst burgerlijke stand beperkt zich tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten. De eigenlijke adoptieakte wordt dus altijd opgesteld door een notaris of door de vrederechter.