Hulp- en wachtdiensten

Hulpdiensten / Brandweer dringende interventies: 100 of 112 

Wespennesten en niet-dringende interventies zonenummer Midwest: 051 80 60 00 (40 euro per nest)

Politie: 101

Huisarts van wacht (Pittem - Egem - Tielt - Schuiferskapelle): 051 40 22 22

Wachtdienst apotheken : 0903 99 000 of www.apotheek.be

Antifgif centrum : 070 245 245

Druglijn : 078 15 10 20

Aids-telefoon : 078 15 15 15

Zelfmoordpreventie : 02 649 95 55

Tele-onthaal (voor hulpverlening bij levensmoeilijkheden) : 106

Child Focus : 116 000

Anonieme Alcoholisten : 03 239 14 15

SOS incest België : 02 646 60 73

Vlaamse kankertelefoon : 078 15 01 51

Card Stop (betaalkaart verloren of gestolen) : 070 34 43 44

Alzheimerlijn : 078 15 29 11