Technische dienst

Contacteer ons

Markt 1
8740 Pittem
tel. 051 46 03 56 - 051 46 03 57 - 051 46 03 69
fax 051 46 03 58
technischedienst@pittem.be

Openingsuren

Iedere werkdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u, dinsdag tot 19.00u

op dinsdagvoormiddag gesloten.

techdienst
Mevr. Marleen Sierens - Mevr. Ann De Jonghe

Administratie

Deze dienst staat in voor volgende taken:

 • reservatie en verhuur van:
  • CC Het buurthuis
  • Zaal Broeders Maristen
  • bovenzaal Cibo
  • het bivakhuis “Plaatsmolen”
 • meldpunt defect aan de openbare verlichting
 • meldpunt in verband met klachten over straatnaamborden en verkeerssignalisatie
 • meldpunt voor kleine werken in verband met wegen, voetpaden en riolen
 • meldpunt en vragen in verband met groen en groenonderhoud
 • mobiliteit
 • rooilijn- en onteigeningsplannen
 • nutsmaatschappijen
 • aankopen volgens de wetgeving op de overheidsopdrachten
 • administratieve afhandeling van schadegevallen aan het gemeentedomein en goederen
 • uitlenen feestmateriaal
 • aangifte voor verdelging van muskusratten
 • aanvragen vergunningen voor het plaatsen van containers
 • aanvragen vergunningen voor inname van openbaar domein
 • aanvragen vergunningen voor het plaatsen van wegsignalisatie naar aanleiding van werken

Buitendienst

buitendienst

Wegendienst

 • herstel en aanleg van voetpaden
 • herstel van rioleringen en wegen
 • materiaal leveren voor feestelijkheden
 • strooien van wegen bij vriesweer

Groendienst

 • onderhoud en snoeien van plantsoenen en bomen
 • aanplanten van plantgoed
 • gras maaien
 • opkuis zwerfvuil

Milieudienst

 • rattenverdelging

Burgerzaken

 • begrafenissen