PWA

Contacteer ons

Markt 1
8740 Pittem
tel. 051 46 03 63
fax 051 46 03 58
pwa@pittem.be

Openingsuren

elke werkdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u

op dinsdagvoormiddag en vrijdagnamiddag gesloten

pwa
Mevr. Kristien Demeersseman

Wie kan een beroep doen op het PWA?

  • Privé-personen
  • Plaatselijke overheden (gemeenten en ocmw's)
  • Onderwijsinstellingen
  • VZW's, niet-commerciële verenigingen
  • Tuinbouwers

Welke activiteiten kunnen uitgevoerd worden via het PWA?

Het gaat hier vooral om werkzaamheden (klusjes) die niet in het reguliere arbeidscircuit worden uitgevoerd. Zoals poetshulp, licht tuinonderhoud, strijkhulp, boodschappen doen, kinderoppas, tuinbouwwerken.

Let op!

Het is niet meer mogelijk als werkloze, noch als particuliere aanvrager van PWA-hulp voor thuishulp (dit is poetsen, strijken, boodschappen) om nieuwe inschrijvingen in te dienen.

Hiervoor is het nieuwe systeem van dienstencheques in voege gebracht. Wenst u hieromtrent meer uitleg, richt u dan tot de lokale PWA-dienst (Kristien Demeersseman Tel. 051/46 03 63).

De bedoeling van de pwa's bestaat erin, langdurig werklozen de kans te bieden om via het pwa-werk arbeidservaring op te doen om daarna op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen.

Wie komt bij u de activiteiten verrichten?

Langdurig werklozen. Werklozen die jonger zijn dan 45 jaar en minstens 2 jaar uitkeringsgerechtigd zijn, komen in aanmerking om bij u PWA-werk te verrichten. De werklozen die 45 jaar of ouder zijn dienen hiervoor slechts 6 maand uitkeringsgerechtigd te zijn.

De pwa-er mag per maand 45 uren pwa-werk verrichten. Voor de tuinbouw is er wel een aparte regeling. Namelijk 630 uren op jaarbasis met een maximum van 150u/mnd.

Aanvraag voor een PWA-activiteit?

De aanvraag gebeurt aan de hand van het gebruikersformulier. De goedkeuring voor de aanvraag is 1 jaar geldig, deze formulieren worden jaarlijks hernieuwd. Na het verlopen van deze termijn wordt de aanvrager door de pwa-beambte aangeschreven met de vraag of een volgende verlenging nodig is.

De kostprijs van de (her)inschrijving bedraagt 6,20 euro voor alle aanvragers (vzw's, privé-personen, scholen, gemeente, tuinbouwers).

Voor de WIGW's (dit zijn: Weduwen-Invaliden-Gepensioneerden-Wezen) is de (her)inschrijving gratis.

Vergoedbaarheid voor het PWA-werk?

Op het einde van de activiteit en ten laatste op het einde van de maand overhandigt diegene die de activiteit aanvraagt (pwa-gebruiker), aan de pwa'er voor elk uur dat hij/zij gewerkt heeft, één pwa-cheque. Deze cheques kunnen bij de aanvraag besteld worden en kostprijs per cheque bedraagt 6,20 euro voor vzw's, privé-personen (fiscaal in te brengen), scholen, gemeente. De kostprijs per cheque voor de WIGW's bedraagt 5,95 euro.

De pwa'er ontvangt per uur een nettobedrag van 4,10 euro (belastingsvrij). Op die manier kan de werkloze zijn/haar werkloosheidsvergoeding aanvullen met een extra-inkomen.

Zelfinschrijvings-PC van de VDAB ter beschikking in het gemeentehuis

Als werkzoekende en werknemer kan je vrij beschikken over deze computer om:

  • je in te schrijven als werkzoekende bij de VDAB;
  • vacatures op te zoeken;
  • je CV te plaatsen (ook anoniem) waardoor die kan geselecteerd worden door duizenden werkgevers;
  • een antwoord te vinden op alle vragen in verband met werk, solliciteren en opleidingen.

Dit toestel is beschikbaar tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Dienstencheques

Indien u voor thuishulp een beroep wenst te doen op onze afdeling “Dienstencheques”, dient u eerst een aanvraag in. Uw aanvraag wordt op onze wachtlijst geplaatst.

Van zodra er een kandidaat ter beschikking is, nemen wij contact met u op om deze persoon aan u voor te stellen en zal u de huishoudelijke taken met de betrokken kandidaat kunnen bespreken. Onder huishoudelijke taken wordt verstaan : schoonmaken van de woning, ramen wassen, strijken, wassen, koken, kleine naaiwerkjes en boodschappen doen.

Als er een samenwerking mogelijk is, vragen wij u onze gebruikersovereenkomst voor akkoord te ondertekenen.

Dan kan de procedure gestart worden om de dienstencheques te bestellen. U vraagt eerst een persoonlijk gebruikersnummer aan bij het uitgiftebedrijf van de cheques, namelijk Sodexo in Brussel. Dit gebruikersnummer kan u aanvragen via internet of via het aanvraagformulier beschikbaar op het PWA-kantoor. De chequefirma zal uw gebruikersnummer opsturen samen met een begeleidend schrijven voor de bestelling van de dienstencheques. Belangrijk om weten is dat u minstens 10 cheques moet bestellen en dat u het gebruikersnummer vermeldt als mededeling bij de betaling. De dienstencheques worden per gewone post toegestuurd 15 dagen na ontvangst van uw betaling. U geeft de werknemer 1 cheque per gewerkt uur na het beëindigen van de prestaties. De werknemer dient de dienstencheques in bij de erkende onderneming. De werknemer ontvangt een loon van de dienstenonderneming.

Een dienstencheque kost 7,50 euro en is 8 maanden geldig. Dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar. De belastingsvermindering bedraagt 30 % van de totale aankoopwaarde van de dienstencheques.

Meer gedetailleerde info over de dienstencheques vindt u terug op de website www.dienstencheques-rva.be.