Jeugd

Contacteer ons

Markt 1
8740 Pittem
tel. 051 46 03 62
fax 051 46 03 58
jeugddienst@pittem.be

Openingsuren

Iedere werkdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u

op dinsdagvoormiddag en vrijdag gesloten.

jeugddienst
Mevr. Griet Van Overschelde

Jeugd

 • Ontwikkelen en uitvoeren van een beleid ten aanzien van de jeugd
 • Brugfunctie tussen jeugd en gemeentebestuur
 • Ondersteuning en begeleiding van de gemeentelijke jeugdraad
 • Coördinatie van de communicatie met en informatie voor de jeugd
 • Coördinatie en administratie gemeentelijke speelpleinwerking
 • Ondersteuning Pittemse jeugdwerkinitiatieven
 • Administratie subsidieverdeling jeugdwerkinitiatieven
 • Stimuleren van samenwerkingsprojecten tussen de sportdienst, bibliotheek, kinderopvang, …
 • Toezicht gemeentelijke jeugdlokalen

Sociale zaken

 • Kinderopvang: begeleiding en administratie Lokaal Overleg Kinderopvang
 • Informatie omtrent vakantieopvang en vrijetijdsbesteding
 • Informatie omtrent onthaalgezinnen
 • Informatie omtrent buitenschoolse opvang Stekelbees
 • Informatie omtrent preventie
 • Ontwikkelen en uitvoeren van het Lokaal Sociaal Beleidsplan
 • Coördinator opvoedingsondersteuning

Voor meer info: www.pittem.be/jeugd