Burgerzaken

Contacteer ons

Markt 1
8740 Pittem
tel. 051 46 03 59 - 051 46 03 60
fax 051 46 03 58
bevolking@pittem.be

Openingsuren

Iedere werkdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u, dinsdag tot 19.00u

op dinsdagvoormiddag gesloten.

burgerzaken
Mevr. Nadine Deserranno - Mevr. Nancy Boldens - Mevr. Rosa Van Parys

Burgerlijke Stand

 • aangifte van geboorte, huwelijk, overlijden
 • adoptie
 • erkenning
 • huwelijk
 • afgifte akten van de burgerlijke stand
 • huwelijksjubilea
 • afgifte attesten in verband met de burgerlijke stand
 • overschrijving echtscheidingen
 • genealogische opzoekingen (op afspraak)
 • registratie in verband met de laatste wilsbeschikking
 • registratie in verband met de transplantatie van organen
 • registratie in verband met wettelijk samenwonen

Bevolking

 • woonstveranderingen
 • identiteitskaarten, identiteitsbewijs kinderen, verlies identiteitskaart
 • rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen en internationale rijbewijzen
 • reispassen
 • wettigen kopies
 • legalisatie van de handtekening
 • afgifte van uittreksels uit het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • militiegetuigschriften
 • bewijzen van goed gedrag en zeden
 • strafregister
 • attesten inzake kinderverlamming binnenbrengen
 • ontsmettingsboekjes
 • kieszaken
 • pensioenaanvragen
 • formulieren voor aanvraag om tegemoetkoming aan gehandicapten
 • geboortepremies
 • aanvraag vreugdeschoten
 • toegankelijkheid van gebouwen
 • gerechtelijke bijstand Pro Deo
 • landbouwcommissie - schade aangifte landbouw
 • aanvraag vergunning sterke dranken
 • aanvraag vergunning verhuiswagen met bestuurder
 • erfrechtenverklaringen
 • wijziging beroep

Vreemdelingendienst

 • afleveren van verblijfsdocumenten
 • inschrijven in vreemdelingenregister
 • regularisaties
 • naturalisaties

Kerkhof

 • grondvergunningen