Waterlopen

De waterlopen in Pittem zijn onderverdeeld in 4 categorieën :

    1. Onbevaarbare waterlopen van 2de categorie
    2. Onbevaarbare waterlopen van 3de categorie
    1. Private grachten
    2. Baangrachten

Overzichtskaart van de waterlopen in Pittem

Voor meer informatie: