Riolering

Technische dienst

Markt 1
8740 Pittem
tel. 051 46 03 56 - 051 46 03 57 - 051 46 03 69
fax 051 46 03 58
technischedienst@pittem.be

Uw Aansluiting op de riolering

De aansluitingen op de riolering worden gecoördineerd en uitgevoerd door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW). De gemeente houdt enkel toezicht op het correct uitvoeren van de aansluiting.

Voor alle vragen in verband met jouw rioleringsaansluitingen kan je je wenden tot de VMW.

De kosten voor de aansluiting zijn ten laste van de aanvrager.

De ligging van de riolering in de straat kan geraadpleegd worden op de technische dienst in het gemeentehuis.

Contactgegevens

website : www.vmw.be

KLANTENDIENST

Provinciale directie West-Vlaanderen
Roggelaan 2
8500 Kortrijk
Tel. 056 23 17 11
Fax 056 23 17 50
E-mail: info.west.vlaanderen@vmw.be

Probleemmelding in verband met de riolering

Heb je problemen met de riolering? Een verstopping, een breuk of iets anders?

Contactgegevens

STORINGEN MELDEN:

VMW (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorzieningen)

Sectoriaal dienstencentrum Oost (Waregem)

Roterijstraat 131
8790 Waregem
Tel. 056 60 41 73
Fax 056 61 00 86

Je kan ook een melding doen bij de gemeente Pittem via de meldingskaart.

Vragen over de aanleg van een gescheiden rioleringstelsel in Uw straat

Voor alle vragen in verband met de aanleg van een gescheiden rioleringstelsel in jouw straat kan je terecht bij de technische dienst van de gemeente Pittem tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.