Water

Milieu

Markt 1
8740 Pittem
tel. 051 46 03 55 - 051 46 03 56
fax 051 46 03 58
milieudienst@pittem.be

Rationeel watergebruik

De Vlaamse huishoudens verbruiken ongeveer 120 liter per persoon per dag. Wanneer we naar onze aardbol kijken, lijkt daar geen probleem mee te zijn. Een luchtfoto van onze 'blauwe planeet' toont immers dat de meerderheid van de aardoppervlakte bedekt is met water. Spijtig genoeg gaat het daarbij niet altijd om drinkwater. Het grootste deel is zout, vervuild of onbereikbaar.

Daarom is het goed om verstandig om te springen met ons waterverbruik. Op die manier spaart u niet alleen het milieu maar het is ook goed voor uw portemonnee.

 • De grootste hoeveelheid van het dagelijks waterverbruik gaat door het toilet (9 l per spoelbak, zowat 5 keer per dag). Installeer dus een toilet met een dubbele spoelknop, voor groot en klein volume. Je kan ook de inhoud van de spoelbak verkleinen door de vlotter te verlagen of er een volle fles in te leggen.
 • Gebruik regenwater voor de minderwaardige huishoudelijke toepassingen, bv. voor het toilet, de wasmachine, om te poetsen, voor tuin- en kamerplanten. Zo verbruik je minder kostbaar drinkwater, en moet je ook minder heffing betalen op het afvalwater.
 • Let bij de aankoop van nieuwe toestellen (bv. wasmachine) ook op het waterverbruik: de verschillen zijn soms groot. Kies voor een wasmachine met spaartoets.
 • Verzamel de vuile was tot een volle wasmachine in plaats van enkele stukken per keer te wassen. Zo gebruik je maar 1 keer de hoeveelheid water én ook maar 1 keer wasmiddel. Hoe lager de temperatuur van het ingestelde programma, hoe lager ook het waterverbruik. Je slaat dus twee vliegen in één klap, én je spaart geld. Waspoeders met enzymen zijn het meest doeltreffend bij lage temperaturen. Hou rekening met de aanbevelingen op de verpakking.
 • Draai de kraan dicht tijdens het inzepen bij het douchen en het handen wassen en ook tijdens het scheren. Per minuut ben je makkelijk 5 liter water kwijt.
 • Gebruik bij het tandenpoetsen een bekertje en laat de kraan niet nodeloos lopen.
 • Was de auto met emmer en spons in plaats van met de tuinslang. Een tuinslang verslindt water. Ze kan tot 2000 liter per uur leveren. Met emmers zie je dadelijk hoeveel water je aan het verbruiken bent.
 • Neem een douche in plaats van een bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100 tot 150 liter drinkwater. Daarmee kan je drie keer douchen. En als je zuinige sproeikoppen installeert, zelfs 5 keer.
 • Zet een spaarkop op de douche, op de kraan van de wastafel en in de keuken. Zo bespaar je heel wat water en energie.
 • Herstel lekkende kranen onmiddellijk. Want hierbij wordt enorm veel drinkwater verspild. Een kraan die 10 druppels per minuut lekt, zorgt voor een jaarlijks verlies van bijna 2000 liter.
 • Geef in de badkamer de voorkeur aan een ééngreepsmengkraan in plaats van een tweegreepsmengkraan. Gemiddeld verbruikt een tweegreepsmengkraan 20 liter water/minuut, een ééngreepsmengkraan 14 liter/minuut. Alles hangt natuurlijk ook af van de druk waarmee het water door de leidingen wordt gestuurd. In de keuken wordt bij voorkeur een tweegreepsmengkraan gebruikt, omdat daar ofwel warm, ofwel koud water genomen wordt. Een ééngreepsmengkraan geeft meestal lauw water, wat voor onnodige energieverliezen zorgt.  
 • Gooi teveel afgetapt leidingwater niet zomaar weg. Je kan het opvangen om bijvoorbeeld de bloemen te gieten. Dit kan ook interessant zijn als je veel koud water moet laten lopen vooraleer het warm water eraan komt. Met wat nadenken kan je eventueel ook het laatste spoelwater van je wasmachine proberen op te vangen. Dit water is zo goed als schoon en ideaal voor het poetsen.
 • Controleer regelmatig de stand van de watermeter: zo merk je lekken en abnormaal waterverlies sneller op.
 • Als je de tuin sproeit, houd dan rekening met volgende aandachtspunten: geef water in de tuin wanneer de zon onder is. Zo voorkom je dat het water verdampt en de plantjes "verbranden". Als het temperatuursverschil tussen het water en de warme bodem te groot is dan "schrikken" de planten. Dit remt de groei en maakt de plant kwetsbaar voor ziekten en plagen. 's Ochtends vroeg sproeien heeft de voorkeur. Als je 's avonds sproeit, blijven de planten de hele nacht nat en zijn daardoor gevoeliger voor schimmels. Ook is het beter de tuin éénmaal per week een half uurtje te sproeien dan iedere dag een beetje. Als je iedere dag kort sproeit, krijgen de planten kortere wortels waardoor ze gevoeliger zijn voor droogte. Geef rondom de wortels water, liefst met een gieter. De sproeier kan gebruikt worden voor het gazon. Sproeien kan uiteraard ook perfect met opgevangen regenwater.

Reductie bestrijdingsmiddelen

Gevaar voor milieu en gezondheid

Misschien gebruikt u zelf regelmatig bestrijdingsmiddelen, in uw eigen moes- of siertuin, op uw gazon en op uw fruitbomen, tegen allerlei ongewenste dieren ("on-gedierte") en planten ("on-kruid"). Dan willen we u toch een aantal redenen geven om biociden achterwege te laten want deze producten zijn bijzonder schadelijk voor mens, vnl. voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen zoals de kinderen, maar ook voor de omwonenden of de arbeiders die deze chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken, en voor het milieu. Ook andere nuttige dieren kunnen samen met de te bestrijden soort vergiftigd worden. Vogels of bepaalde insecten die normaal de schadelijke organismen mee bestrijden, worden zo mee het slachtoffer. Na een fikse spuitbeurt van onkruiden zijn niet alleen deze planten vernietigd, maar dringt het overtollige product door de bodem in het grondwater. Dit grondwater is zeer belangrijk voor onze drinkwatervoorziening. Ook de bodemorganismen kunnen verstoord worden. Via regenwater spoelt eveneens een groot deel van de biociden af naar de grachten en beken en tast daar het leven aan. Vooral de persistentie van bepaalde middelen kan aanleiding geven tot opstapeling in het milieu en eventueel verspreiding in de voedselketen.

Verantwoorde bestrijding van onkruid door gemeente

Doorheen de tijd is onze samenleving vooral omwille van het gebruiksgemak en de relatief lage kostprijs meer en meer chemische bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken ter bestrijding van allerlei ongewenste plagen, ziekten en onkruiden.

Dit gebruik gaat ten koste van het leefmilieu en de menselijke gezondheid. De gemeente wil dan ook het goede voorbeeld geven en startte met de toepassing van alternatieve bestrijdingsmiddelen want zonder is gezonder! Zo zal je op bepaalde locaties de gemeentewerkers aan de slag zien met onkruidbranders. Op die manier worden geen schadelijke pesticiden gebruikt.

Ook u kan chemische middelen vermijden!

Te vaak gebruiken we schadelijke stoffen om insecten of onkruid te bestrijden terwijl dat niet nodig is. Laat u inspireren door volgende alternatieven:

 • Met een permanente bodembedekking maakt onkruid geen kans.
 • Gebruik grastegels voor uw oprit. Grastegels in beton of polyethyleen moet u enkel regelmatig maaien, onkruid bestrijden is niet nodig.
 • Het water waarin u aardappelen heeft gekookt, is een uitstekend middel tegen onkruid in het trottoir of in andere verhardingen.
 • Laat mieren rechtsomkeer maken aan uw huis. Zet boerenwormkruid dicht bij de plaats waar ze uw huis binnenkunnen en u hebt een natuurlijk stoplicht.
 • Plaats vliegenramen en vliegengordijnen in ramen en deuropeningen.
 • Bladluizen luis je erin met uien of brandnetels. Laat 500 g fijngesneden uien een uurtje weken in een halve liter water. Besproei uw plant met het gezeefde mengsel en verlos ze op die manier van bladluizen. Enkele uienringen op de aarde in de pot helpen ook. Eén kg verse brandnetels 24 uur in 10 liter koud water laten trekken, geeft u een natuurlijk bestrijdingsmiddel tegen bladluizen.
 • Ook ongedierte zoals muizen en ratten kunnen verjaagd worden zonder het zware geschut! Het is niet nodig om kilo's vergif te gaan strooien als rekening houdt met enkele tips om ratten te voorkomen.  Die tips kan u hier nalezen.

Dit zijn slechts enkele tips. Meer info is te vinden op de interessante site www.zonderisgezonder.be.

Het zoneringsplan

Het gemeentebestuur heeft voor iedere woning bepaald als ze nu of in de toekomst aangesloten zal worden op het openbaar rioleringnet of als ze zelf zal moeten instaan voor het zuiveren van hun afvalwater. De laatste stand van zaken kan je controleren op het zoneringsplan.

Overwelven van baangrachten

Door de toenemende bebouwing werden in het verleden vele grachten gedempt of ingebuisd. Dit veroorzaakt op sommige plaatsen verdroging en op andere plaatsen overstromingen. Door het overwelven van baangrachten wordt het hemelwater de mogelijkheid ontnomen om dieper in de bodem te infiltreren en wordt de bergingscapaciteit verkleind. Eveneens wordt door de steeds groter wordende hoeveelheid hemelwater in het rioleringsstelsel de vuilvracht sterk verdund waardoor het waterzuiveringsstation niet optimaal kan werken.

Door afwateringsgrachten hun oorspronkelijke functie terug te geven, kan regenwater bij piekmomenten opnieuw op een natuurlijke wijze vertraagd in de bodem doorsijpelen. Het afgekoppelde afvalwater wordt op die manier ook onverdund naar het waterzuiveringsstation afgevoerd, met een optimalere zuivering tot gevolg.

In het kader van de verdere uitbouw van een duurzaam lokaal waterbeleid werd een provinciale stedenbouwkundige verordening opgemaakt met betrekking tot het overwelven of inbuizen van baangrachten (application/pdf, 1.0 MB, info).