Vergunningen en openbare onderzoeken

Milieuvergunningsaanvragen klasse 1 die (deels) gevestigd zijn in Pittem worden bekendgemaakt via een bekendmakingsformulier op de website.

Tijdens het openbaar onderzoek ligt de aanvraag ter inzage op de gemeentelijke milieudienst. Tijdens die periode kunnen ook bezwaarschriften worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 8740 Pittem.

Milieuvergunningsaanvragen klasse 2  worden niet bekendgemaakt via de gemeentelijke website, maar via gele affiches op de plaats van de exploitatie en aan het gemeentehuis