Schepencollege

Burgemeester: Dhr. Ivan Delaere

Eerste schepen: Dhr. Paul Lambrecht

Tweede schepen: Mevr. Greet Dewitte

Derde schepen: Mevr. Annick Debonné

Vierde schepen: Dhr. Chris Marreel

Vijfde schepen: Dhr. Peter Gelaude

Dhr. Ivan Delaere  

ivan delaereBurgemeester

Sint-Remigiusstraat 6
8740 Pittem
Tel. 051/46 70 65
Fax. 051/46 70 65
ivan.delaere@pittem.be
CD & V

Bevoegdheden :

 • Algemeen beleid
 • Bevolking en burgerlijke stand
 • Veiligheid
 • Personeel
 • ICT
 • Informatie en communicatie
 • Financiën
 • Ruimtelijke ordening
 • Kerkfabrieken

^Top

Dhr. Paul Lambrecht 

paul lambrechtEerste schepen

Brugsesteenweg 175
8740 Pittem
GSM 0473/55 25 02
paul_lambrecht@hotmail.com
CD & V

Bevoegdheden :

 • Cultuur
 • Bibliotheek
 • Erfgoed
 • Toerisme
 • Milieu en natuur
 • Plattelandsbeleid

^Top

Mevr. Greet Dewitte

greet dewitteTweede schepen

Jozef Cardijnstraat 15
8740 Pittem
Tel. 051/46 51 83
GSM 0495/77 29 89
greet_dewitte@telenet.be
CD & V

Bevoegdheden :

 • Verkeer en mobiliteit
 • Middenstand, lokale economie en tewerkstelling
 • Feestelijkheden
 • Ontvangsten
 • Jumelages

^Top

Mevr. Annick Debonné 

annick debonnéDerde schepen

Spoorweglaan 21
8740 Pittem
Tel. 051/46 61 71
GSM 0498/22 63 60
debonne.annick@telenet.be
CD & V

Bevoegdheden :

 • Jeugd
 • Sport
 • Noord-zuidbeleid
 • Onderwijs
 • Vaderlandslievende verenigingen

^Top

Dhr. Chris Marreel

chris marreelVierde schepen

Wingensesteenweg 9
8740 Pittem
Gsm 0475/32 36 91
Fax. 051/46 54 27
chris@plantcare.be
CD & V

Bevoegdheden :

 • Openbare werken
 • Groenvoorzieningen
 • Land- en tuinbouw
 • Waterbeheersing
 • Sneeuw- en ijzelbestrijding
 • Schadelijke dieren en planten

^Top

Dhr. Peter Gelaude

peter gelaudeVijfde schepen

Burchtstraat 19bis
8740 Pittem
Tel. 051/46 50 42
GSM 0475/63 64 96
peter.gelaude@publilink.be
CD & V

Bevoegdheden :

 • OCMW
 • Sociale zaken
 • Armoedebestrijding
 • Senioren
 • Wonen en (sociale) huisvesting
 • Omgevingsvergunningen
 • Gebouwen en patrimonium

^Top