Andere wetgeving met aspecten inzake ruimtelijke ordening

Stedenbouw

Markt 1
8740 Pittem
tel. 051 46 03 53 - 051 46 03 54
fax 051 46 03 58
stedenbouw@pittem.be

Er is tevens nog heel wat andere wetgeving met aspecten naar ruimtelijke ordening. Zo dien je in sommige gevallen tevens over een milieuvergunning te beschikken vooraleer je mag beginnen bouwen. We vermelden o.a. :

Alle leefmilieu-, natuur- en energiewetgeving kun je terugvinden op de volgende website

  • milieuvergunningen
  • afvalstoffendecreet
  • mestdecreet
  • bodemsanering
  • bosdecreet
  • veldwetboek
  • decreet natuurbehoud