Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouw

Markt 1
8740 Pittem
tel. 051 46 03 53 - 051 46 03 54
fax 051 46 03 58
stedenbouw@pittem.be

Wat?

Stedenbouwkundige verordeningen leggen voor het grondgebied een aantal stedenbouwkundige regels vast. Deze regels kunnen heel divers zijn: kwaliteit van gebouwen, vergunningsplichtig stellen van bepaalde werken, lasten bij het uitvoeren van vergunningen, enzovoort.
De stedenbouwkundige verordeningen vervangen de vroegere bouwverordeningen en verkavelingsverordeningen.

Elke overheid kan stedenbouwkundige verordeningen laten vaststellen. Een verordening van een lagere overheid mag niet strijdig zijn met een verordening van een hogere overheid. Er zijn 3 soorten: gewestelijke, provinciale en gemeentelijke verordeningen.

Welke ?

Volgende stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing binnen de gemeente:

Gewestelijke verordeningen :

Provinciale verordeningen :

Gemeentelijke verordeningen

Ter informatie vermelden wij ook volgend besluit van de gemeenteraad inzake lozing afvalwater :

Daarnaast is er ook nog het gemeentelijk algemeen politiereglement :

Ter informatie vermelden wij ook het indirect belastingsreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen (application/pdf, 216.3 kB, info)