Ruimtelijke planning

De ruimtelijke ordening wordt vastgelegd in structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

Daarnaast zijn nog steeds het gewestplan, de bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) en de rooilijnplannen geldig.

Tot slot zijn er ook de stedenbouwkundige verordeningen die een aantal voorschriften voor Pittem vastleggen.

Alle plannen en teksten zijn ter inzage op de dienst stedenbouw en huisvesting.

Hier vind je meer informatie over: